TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Overcast skies

Overcast skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Cloudy skies

Cloudy skies

High:

14°C / 57°F

Low:

9°C / 48°F

High:

16°C / 61°F

Low:

9°C / 48°F

High:

20°C / 68°F

Low:

8°C / 46°F

High:

27°C / 81°F

Low:

5°C / 41°F

High:

29°C / 84°F

Low:

7°C / 45°F

Source: www.weather2.co.uk