ThursdayFridaySaturdaySundayMonday
Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Overcast skies

Overcast skies

Sunny skies

Sunny skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

High:

22°C / 72°F

Low:

6°C / 43°F

High:

20°C / 68°F

Low:

9°C / 48°F

High:

13°C / 55°F

Low:

9°C / 48°F

High:

20°C / 68°F

Low:

5°C / 41°F

High:

20°C / 68°F

Low:

6°C / 43°F

Source: www.weather2.co.uk