WednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Cloudy skies

Cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Light rain shower

Light rain shower

High:

31°C / 88°F

Low:

18°C / 64°F

High:

31°C / 88°F

Low:

20°C / 68°F

High:

26°C / 79°F

Low:

20°C / 68°F

High:

24°C / 75°F

Low:

14°C / 57°F

High:

23°C / 73°F

Low:

14°C / 57°F

Source: www.weather2.co.uk