TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

High:

32°C / 90°F

Low:

20°C / 68°F

High:

32°C / 90°F

Low:

21°C / 70°F

High:

33°C / 91°F

Low:

20°C / 68°F

High:

31°C / 88°F

Low:

15°C / 59°F

High:

29°C / 84°F

Low:

10°C / 50°F

Source: www.weather2.co.uk